Aktualności / TEN SEZON I ZIMA JESZCZE ICH, ALE WIOSNA NASZA

2019-06-17

Jedno z postępowań administracyjnych, które prowadzone jest na nasz wniosek w sprawie uciążliwości akustycznej lotniska Warszawa-Babice właśnie zakończyło się wydaniem decyzji. Walczyliśmy o to 4 lata, ale było warto. Biuro Ochrony Środowiska, działając w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, drogą decyzji administracyjnej nałożyło na lotnisko ograniczenie oddziaływania na środowisko przez:
1. Ograniczenie liczby operacji w ciągu dnia do 100 i 10 w ciągu godziny;
2. Nałożenie obowiązku wyposażenia statków powietrznych w transpondery o pełnych możliwościach;
3. Prowadzenie rejestru operacji lotniczych i przekazywanie go do ewidencji biura;
4. Minimum 9 punktów stałego monitoringu hałasu.
Termin wdrożenia decyzji przez lotnisko nastąpić musi do 30.03.2020. Od przyszłej wiosny powinniśmy więc odczuć ulgę. Wzrośnie także bezpieczeństwo, bowiem na kręgu będzie mniej samolotów, a ich trasy mają być rejestrowane dzięki transponderom. Dzięki obowiązkowi ewidencji, lotnisko będzie musiało dokładniej prowadzić kontrolę operacji. Liczymy również na to, że lotnisko zaprosi nas do negocjacji w sprawie posadowienia 9-ciu punktów pomiarowych.
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wspierali nas duchowo (oraz finansowo) i nie składamy broni. Dziękujemy również wszystkim, którzy po drodze zaangażowali się w walkę o zdrowie i komfort mieszkańców.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany (Warszawa).

Dziękujemy również BOŚ, które po latach sporów uznało w końcu racje strony społecznej.

Więcej na naszym profilu fb - odnośnik do klinięcia w lewej części strony. Wkrótce zamieścimy pełną treść decyzji.