Aktualności / BRUDNE GRY WOKÓŁ DECYZJI 349/OŚ/2019 PREZYDENTA M.ST.WARSZAWY

2020-05-31

Dla wszystkich dręczonych hałasem lotniczym z Babic, wyczekujących stanowiska Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie Decyzji BOŚ wydanej w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy nakazującej zarządzającemu lotniskiem Babice ograniczenie cywilnych lotów po kręgu – nie mamy dobrych wiadomości. Na ostateczną decyzję SKO jeszcze poczekamy. A oto dlaczego :


Powyższą decyzję wydało BOŚ w dn. 7 czerwca 2019. Została zaskarżona do SKO jeszcze w czerwcu 2019 przez zarządzającego lotniskiem jako stronę w postępowaniu i dwa ośrodki szkoleniowe, którym się wydaje, że są stronami. Ośrodki szkoleniowe i zarządzający lotniskiem powodują też, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście wszczyna dochodzenie w sprawie wydania fałszywej opinii w sprawie przez biegłego. Podejrzenia są „dęte” a Decyzja wydana w interesie społecznym więc Prokuratura umarza sprawę. Zainteresowani z lotniska nie odpuszczają i skarżą postanowienie Prokuratury do Sądu Rejonowego, wnioskując jednocześnie do SKO o zawieszenie postępowania do czasu orzeczenia Sądu. SKO milczy w sprawie zawieszenia ale i nie orzeka co do meritum. Po blisko rocznym oczekiwaniu nasza cierpliwość się kończy i występujemy w dn. 5 maja 2020 do Prezesa SKO o wyznaczenie terminu do wydania orzeczenia przez już dawno wyznaczony skład orzekający. 7-go maja Prezes SKO wydaje zarządzenie dla przewodniczącej składu orzekającego o konieczności rozpoznania sprawy do 21 maja. Tego samego dnia tj. 7 maja w SKO pojawia się pismo Prokuratury Rejonowej W-wa Śródmieście, z informacją że Prokuratura zmienia zdanie w sprawie umorzenia, i wnosi o wydanie akt do nowej sprawy. W następnym dniu 8-go maja przewodnicząca składu orzekającego informuje, że akta wysyła do Prokuratury. Pani przewodnicząca przez wiele miesięcy nie przygotowała orzeczenia ale wysyłkę akt zorganizowała w 1 dzień. Oczywiście bez wydania wcześniej orzeczenia i bez przygotowania sobie kopii dla wydania orzeczenia bez akt co formalnie jest możliwe. Sprawa ugrzęźnie w Prokuraturze na kolejne tygodnie a jak stosowni decydenci nakażą aby „przeczołgać” Stowarzyszenie (?), Prezydenta m.st. W-wy (?) i sporządzić akt oskarżenia - to na kolejne miesiące (lata ?). Rozumiemy bowiem, że pani przewodnicząca składu bez akt orzeczenia z własnej inicjatywy nie wyda. W imieniu lotniczego lobby serdecznie jej dziękujemy. Ich brudne chwyty na razie skutkują. A my sami w imieniu tysięcy dręczonych hałasem oświadczamy, że będziemy pamiętali kto jaką rolę pełnił w powyższej sprawie oraz, że nie ustaniemy w wysiłkach na rzecz likwidacji cywilnych wielokrotnych przelotów po kręgu lotniska Babice. Póki co występujemy do SKO z ponagleniem i zarzutem przewlekłości czy wręcz bezczynności - co przyda się w skardze do WSA. A w Prokuraturze natomiast ustanawiamy własnego pełnomocnika. Może uda się zrozumieć cudowną iluminację w Prokuraturze, która nie czekając na orzeczenie Sądu w starym postępowaniu wszczyna nowe w tej samej sprawie (?) z własnej (?) inicjatywy. No i czekamy na wezwania na przesłuchania. Przyjdziemy dobrowolnie nie wysyłajcie Policji. Zbigniew Franczak – Prezes Stowarzyszenia CNNW.