Aktualności / SKANDALICZNA DECYZJA P.O. PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO T. KĄDZIOŁKI

2012-09-07

28.08.2012 wyżej wymieniony urzędnik wydał Decyzję o wpisaniu Lotniska Babice do rejestru lotnisk cywilnych. Oceniamy to, jako wyraz lekceważenia tysięcy Warszawiaków narażonych na negatywne oddziaływanie hałasu lotniczego i możliwość wystąpienia wypadku lotniczego. Jest to niebywałe w skali światowej - tolerowanie sytuacji ewidentnego gwałcenia środowiska naturalnego przez nadmierny hałas, tolerowanie lotów samolotowych 300m lub niżej, nad gęsto zamieszkałymi skupiskami ludzi, tolerowanie nadmiernej częstotliwości lotów na niewielkim obszarze nieba przez niedoświadczonych pilotów.

Ostrzegaliśmy i ostrzegamy, że wypadek lotniczy w Warszawie w tej sytuacji jest nieuchronny.
Wskazywaliśmy, że normy hałasu zostały przekroczone. Obiecujemy Warszawiakom, że winni dopuszczenia do takiej sytuacji zostaną ukarani, a z Lotniska Babice zniknie lotnictwo cywilne.