Aktualności / PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM UCHWALONY CZĘŚĆ POSTULATÓW CNNW UWZGLĘDNIONA

2013-12-10

Warszawa ma nowy Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem. Został uchwalony 5-go grudnia 2013 na sesji Rady Warszawy . Program zawiera odniesienia do hałasu lotniczego lotniska Babice. Projekt Programu w tym zakresie był przez nas kwestionowany i postulowaliśmy liczne zmiany. Po rozmowach w Biurze Ochrony Środowiska i na forum Komisji Ochrony Srodowiska Rady Warszawy w ostatecznej wersji Programu uwzględniono część naszych postulatów. Udało się nam m.in.podważyć najbardziej rażącą manipulację, polegającą na takim doborze miesiąca porównawczego (czerwiec), w którym poziom hałasu przez lata 2008 - 2011 w obszarze kręgu nadlotniskowego pozostawał bez zmian. Wystarczyło do porównań przyjąć każdy inny miesiąc ( tu - lipiec ) by wykazać, że poziom hałasu wzrósł bo wzrosła też liczba operacji lotniczych na lotnisku Babice. W lipcu 2011 takich operacji ( startów , lądowań , przelotów ) było w dzień 8394 .

 

Niestety nie udało nam się podważyć wyglądu mapy akustycznej do Programu. Wbrew pomiarom z natury poziom hałasu z symulacji komputerowej zastosowanej do stworzenia mapy, na obszarze większości kręgu przedstawiony został w przedziale 45 - 50 dB. W m-cach maj - wrzesień 2013 poziom ten faktycznie wynosił 52 - 57 dB.

 

Aktualnie radni z Komisji Ochrony Środowiska dyskutują nad kolejnym dokumentem, tzw. Stanowiskiem Rady względem hałasu w Warszawie. Obok innych źródeł hałasu wymienia się też hałas lotniczy z Babic i apeluje do władz wykonawczych o próbę jego ograniczenia. O wynikach dyskusji w następnej notce.