Aktualności / SPOTKANIE W URZĘDZIE LOTNICTWA CYWILNEGO

2014-02-10

W dniu 6-go lutego 2014 w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie odbyło się , zorganizowane
z inicjatywy obywatelskiej , spotkanie z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego Panem Piotrem Ołowskim.
W spotkaniu poza Prezesem uczestniczyli Dyrektorzy i Naczelnicy większości wydziałów ULC . Stronę obywatelską reprezentowali : radny Dzielnicy Żoliborz p . Ryszard Mazurkiewicz , mieszkaniec Żoliborza
p.Dyr. Cezary Król , asystentka Zespołu ds. Lotów Uciążliwych p. Agata Todorow  i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ciche Niebo Nad Warszawą p. Zbigniew Franczak .

Spotkanie poświęcone było uciążliwości jakie stwarza dla środowiska i dużej części mieszkańców Bemowa , Bielan i Żoliborza funkcjonowanie lotniska Babice ,  w szczególności hałas emitowany przez krążące po kręgu nadlotniskowym samoloty szkoleniowe .

 

Strona obywatelska podkreśliła , że nie dąży na obecnym etapie do likwidacji lotniska ale do ograniczenia hałasu poprzez eliminację wielokrotnych , ciągłych przelotów tej samej maszyny . Zwracała uwagę , na brak jakiegokolwiek społecznego uzasadnienia dla faktu gdzie komercyjne ośrodki szkolenia dla wyszkolenia kilkunastu adeptów rocznie wylatują tysiące kręgów nad trzema dzielnicami , demolując system nerwowy  mieszkających i przebywających tam ludzi , w tym dzieci i młodzieży . Ośrodki szkolenia kierują się przy tym li tylko wygodą własną i adeptów związaną z dojazdem do lotniska i niechęcią do inwestowania w nowe projekty . Podano przykład odrzucenia propozycji wykorzystania byłego lotniska wojskowego w Zielonce czy awersję do wyjazdu poza Warszawę na lotnisko Aeroklubu Warszawskiego w Chrcynnem.

Podano też przykłady przekroczenia norm hałasu dla terenów związanych z pobytem dzieci i młodzieży , brakami w danych  z pomiarów hałasu przekazywanych przez lotnisko dla Wojewódzkiego Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska i biernością Urzędu tegoż Inspektora w tej kwestii .

Prezes CNNW wyraził żal ,że świeżo urzędujący Prezes ULC podpisał w roku ubiegłym dwie decyzje , podjęte w trybie stwierdzenia nieważności decyzji poprzednika , o ważności tych decyzji  (o zgodzie na założenie lotniska i o wpisie lotniska Babice do rejestru  lotnisk cywilnych) . Przypomniał , że pojawienie się takich decyzji w roku 2012 , podjętych bez udziału społeczeństwa i opinii środowiskowych jest sytuacją bezprecedensową na terenie Unii Europejskiej .

Prezes ULC a następnie kolejni jego przedstawiciele , przyjmując do wiadomości racje strony obywatelskiej ,  podkreślali , że ich Urząd działa w zakresie unormowanym przepisami prawa . Zakres ten uniemożliwia podjęcie działań w sferze części postulatów zgłoszonych na spotkaniu . Np. w kwestii choćby ograniczenia liczby ośrodków szkoleniowych funkcjonujących na jednym lotnisku Urząd ma związane ręce i po stwierdzeniu legalności złożonych dokumentów musi koncesjonować każdego chętnego na dane lotnisko.

 

Teoretycznie na lotnisku Babice poza 10-ma obecnie może w przyszłości funkcjonować dowolna ilość ośrodków szkolenia. Na zarzut , że wiele maszyn przeznaczonych do szkolenia z uwagi na wiek i zużycie emituje nadmierny hałas , złożono obietnicę przeglądu koncesji poszczególnych maszyn . Złożono też deklarację współdziałania w kwestii przestrzegania przepisów i norm prawa ochrony środowiska .
Na sugestię Prezesa CNNW , że ostatnia uchwała Rady Warszawy Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem daje możliwość wielostronnych konsultacji w zakresie ograniczenia godzin wykonywania lotów po kręgu Prezes ULC nie wykluczył możliwości udziału swego Urzędu w takich konsultacjach.