Aktualności / LUDZIE CIERPIĄ – NIECH CIERPIĄ. MY W URZĘDACH NIE CIERPIMY.PRZEGLĄD TECHNIK „SPŁAWIAJĄCYCH”

2014-05-15

Stowarzyszenie Ciche Niebo Nad Warszawą od blisko 2-ch lat mniej lub bardziej skutecznie stara się chronić środowisko przed hałasem lotniczym. Jednego możemy być pewni. Urzędnicy w urzędach centralnych i regionalnych związanych z tym tematem znają nas dobrze. A my znamy ich i ich metody i argumenty aby za bardzo nie zaszkodzić towarzystwu kolesi okopanych na lotnisku Babice.

A oto krótka recenzja z ich działalności :

1. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH – Właściciel lotniska.

Zawsze docieramy tylko do Departamentu Nadzoru . Chociaż teraz składamy na nich skargę to może raczy wypowiedzieć się któryś z ministrów . Póki co Dep.Nadzoru przekonuje: 

a. ”Podmioty cywilne realizują operacje lotnicze w rejonie lotniska Babice zgodnie z obowiązującymi przepisami. „
b. ”Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje ośrodkom szkolenia stosowne certyfikaty i koncesje. MSW nie ma kompetencji w zakresie weryfikacji i zmian decyzji w tym zakresie.”
c.”Lotnisko Babice jest pod stałym nadzorem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a do chwili obecnej nie odnotowano przekroczenia obowiązujących norm hałasu.” Zastanawiamy się kto wbija im do głów takie „prawdy”? Norma dla terenów związanych z pobytem dzieci i młodzieży ZOSTAŁA WIELOKROTNIE PRZEKROCZONA!
d.”Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia CNNW na prawach strony do udziału w postepowaniu o stwierdzenie nieważności Decyzji Prezesa ULC o zezwoleniu na założenie lotniska Babice , co pozwala uznać , że wszelkie procedury związane z funkcjonowaniem lotniska zostały zachowane.” KOLEJNA DEZINFORMACJA. DECYZJE O NIEDOPUSZCZENIE ST.CNNW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY PRZEZ WSA UCHYLONE!

2. CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH - Zarządzający lotniskiem. Aktualnie zajęte utrzymaniem się na powierzchni. Przez kilka lat „zarządzania” olbrzymim majątkiem MSW doprowadziło do kilkudziesięciomilionowej straty. „Bronienie ustroju” kiedyś lepiej im wychodziło niż „liczenie” obecnie publicznych pieniędzy. Z oczywistych powodów totalnie niezainteresowani ograniczeniem ruchu cywilnego na lotnisku Babice .Ich kolesie prowadzą większość ośrodków szkoleniowych. Szczerze nas nie lubią .


3. PREZES URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO - Teoretycznie nadzór nad lotnictwem cywilnym na lotnisku służb porządku publicznego. Praktycznie „polityczny” protektor kolesi na lotnisku. To on popisał się kunsztem w naginaniu prawa i wydał kuriozalne Decyzje o założeniu lotniska i jego wpisie do rejestru. Jedyne Decyzje w Unii Europejskiej z tego okresu bez konsultacji środowiskowych. Po aferze z liniami lotniczymi Amber Goldu Urząd został „przewietrzony”.

Nowy Prezes nawet się z nami spotkał. Na zarzut , że namnożył koncesji dla ośrodków szkolenia w Babicach do stanu zagrażającemu bezpieczeństwu lotów rozłożył ręce. W strukturach ULC jest wydział ochrony środowiska. Nie robi nic wobec przekroczenia norm hałasu. Nie weryfikuje nierzetelnych certyfikatów hałasu dla starych „rzęchów” używanych do szkolenia.


4. BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU M.ST.WARSZAWY - To ten Urząd winien być głównym orędownikiem naszych starań o ochronę środowiska przed hałasem lotniczym. Niestety nie jest. Przygotowując tezy dla radnych Rady Warszawy w roku 2013 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem w kwestii hałasu lotniczego zaniedbał wiele zapisów.

Część z nich udało nam się skorygować. Ale np. kształt mapy akustycznej hałasu lotniczego dla dzielnic Bemowo, Żoliborz, Bielany pozostał nierzetelny i niekorzystny dla realiów. Nie ukrywamy, że testem wiarygodności tego Urzędu będzie Jego stanowisko wobec naszego Wniosku z 24.04.2014 o wszczęcie postepowania w trybie art.362 Prawa Ochrony Środowiska o nałożeniu obowiązku na lotnisko Babice ograniczenia oddziaływania na środowisko nadmiernym hałasem i rezygnacje z wielokrotnych lotów po kręgu nadlotniskowym.


5. MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA - Monitoruje stan zagrożenia środowiska m.in. przed hałasem. Mamy mu trochę za złe, że tolerował niedociągnięcia związane z obowiązkowymi pomiarami hałasu dokonywanymi przez lotnisko ale ostatnio dał wyraz zrozumieniu uciążliwości hałasowej lotniska Babice. W swojej opinii z dn.23.09.2013 skierowanej do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian do planu zagospodarowania zauważa potrzebę PRZENIESIENIA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH Z LOTNISKA BABICE NA LOTNISKO MODLIN!

 

Trochę żenujące są też jego możliwości związane z własnymi możliwościami pomiarami hałasu lotniczego. Na nasz wniosek o założeniu stałej stacji pomiarowej na terenie którejś ze szkół w obszarze kręgu nadlotniskowego zaproponował ustawienie stacji mobilnej na … parę dni po wcześniejszym ustaleniu terminu. Panie Inspektorze a może skorzystać ze środków Unii z nowego rozdania i próbować nabyć coś? Pan Inspektor będzie też mierzył hałas przez 7 dni w strefie startów (ul.Obrońców Tobruku / Powązkowska) w m-cu czerwcu 2014. My nie podajemy dni chociaż jesteśmy dziwnie spokojni, ze w tych właśnie dniach lotów po kręgu nie będzie.


6. RADNI RADY WARSZAWY , RAD DZIELNIC , PREZYDENT MIASTA , BURMISTRZOWIE DZIELNIC. Najlepiej poznaliśmy „rozkład sił” wśród radnych Rady Miasta z Komisji Ochrony Środowiska. Na 11-tu nasze postulaty popierało 3-ch: Panowie Dariusz Figura , Andrzej Melak i Piotr Szyszko. Pozostali głosowali wg.partyjnych zaleceń za kolesiami na lotnisku. W Radzie Żoliborza o nasze postulaty walczy Pan Radny Ryszard Mazurkiewicz. Pani Prezydent cały czas wyniośle milczy odsyłając nas bądź do BOŚ bądź Burmistrza Bemowa. Przyjmuje nas zaś z-ca Burmistrza Bemowa p. Krzysztof Zygrzak i powtarza partyjną mantrę, że lotnisko musi być bo „wicie , rozumicie „.Panie z-co niech lotnisko będzie ale kolesie latający w kółko nad naszymi głowami niech szkolą w Modlinie.

Burmistrz Bielan p.Miastowski w zeszłym roku popisał się afirmacją pikniku lotniczego na Bemowie i sam przeleciał się po kręgu w maszynie organizatora . My słuchając na dole warkotu tej maszyny zachwyceni byliśmy mniej . Na szczęście była okazja wyjaśnić ten epizod na osobistym spotkaniu z Burmistrzem Miastowskim 16-go kwietnia 2014. Racje nasze wspierał obecny przy rozmowie przedstawiciel Zielonego Mazowsza p.Marcin Jackowski.