Aktualności / BURMISTRZOWIE TRZECH DZIELNIC Z NAMI! CO NA TO WOJEWODA?

2014-10-08

Przeloty prywatnych awionetek nad obszarami gęsto zaludnionymi na niskiej wysokości  np.ca. 75 m-ul. Zgr.”Żmija” cała, ca.150 m - Ul. Kochanowskiego 8 i 10 (Szkoła Podstawowa nr. 293 i Przedszkole nr. 105 ),ca. 200 m- ul. Włościańska cała z Zespołem Szkół Licealnych nr.3, ca. 300 m- cały Marymont Potok z Przedszkolem Integracyjnym nr. 247, 350 m- pozostała część kręgu, z częstotliwością w dni z widocznością od 100 do 400 razy dziennie oraz te same przeloty nad Rezerwatem Przyrody „Las Bielański” w ilości rocznej od 37.00 do 40.000 ewidentnie negatywnie oddziaływują na środowisko. Tego odziaływania nie da się wytłumaczyć interesem społecznym a wręcz przeciwnie. 

 

Tu relacje są odwrotne niż w klasycznych sytuacjach gdzie organ środowiskowy musi ważyć racje pomiędzy interesem społecznym a degradacją środowiska. TU NIE MA ŻADNEGO INTERESU SPOŁECZNEGO !!! Śmiemy twierdzić, że ok.90 % tych przelotów dokonuje garstka ludzi w celu przysposobienia sobie korzyści majątkowej. Bo tak działają ośrodki szkoleniowe funkcjonujące na lotnisku Babice. Jeden adept aby wlatać wymagane do egzaminu na najprostszą licencję 40 godzin pokonać musi krąg nad trzema dzielnicami ok. 350 razy. I płaci za to 20.000 zł. Tam w górze krążą w kółko instruktor i adept. I nie krążą ciągle w górze. Zbliżając się do lotniska adept musi przyziemić i ponownie wystartować. To dlatego nad Szkołą Podstawową nr.293, leżąca ok. 1 km od progu startowego samolot jest jeszcze na 150 m, a czasami niżej bo np. adept pierwszy raz startuje albo leci JAK’iem 12 wyprodukowanym w roku 1960.

 

Wszystkie te racje i inne dowody na negatywne oddziaływanie na środowisko cywilnego ruchu lotniczego z lotniska Babice przedstawiliśmy w piśmie do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. W piśmie wnosiliśmy o wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w trybie art.362 Prawa Ochrony Środowiska ( cyt.: Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziaływuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze Decyzji, nałożyć obowiązek:.. ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; ) oraz o wydanie Decyzji o ograniczeniu oddziaływania na środowisko poprzez zakaz wykonywania ciągłych lotów po kręgu przez tą samą maszynę.

 

W pierwszym podejściu mamy Decyzję odmowną ale nie tracimy nadziei. Dlaczego ?
Bo problem hałasu lotniczego i jego intensyfikacji nad dzielnicami Bemowo, Żoliborz i Bielany dostrzegli burmistrzowie tych dzielnic. Pan Krzysztof Bugla burmistrz Żoliborza już od jakiegoś czasu zbierał sygnały o nieprawidłowych trasach i wysokościach przelotów nad Żoliborzem. Teraz przekonaliśmy go do koncepcji potrzeby ograniczenia ruchu cywilnego z lotniska Babice poprzez eliminację wielokrotnych ciągłych przelotów przez tą samą maszynę.

Miłą niespodziankę sprawił nam Pan Krzysztof Strzałkowski burmistrz Bemowa. Ta dzielnica jest wyjątkowo silnie dotknięta oddziaływaniem hałasu lotniczego bo masakrują ją nie tylko starty i przeloty z lotniska Babice ale i strefa podejścia lotniska Okęcie. Stąd niezrozumiały był dla nas upór poprzedniej ekipy powtarzającej np. ustami z-cy burmistrza K.Zygrzaka mantrę, że problemu z hałasem nie ma na Bemowie ?

Obecny Burmistrz Pan K.Strzałkowski pierwszy poparł nasz wniosek do BOŚ o wydanie decyzji ograniczającej ruch cywilny z Babic. Panie Burmistrzu, dziękujemy – będziemy o tym pamiętali.
Burmistrz Bielan Pan Rafał Miastowski współpracował z nami już od wiosny br. Aktualnie również zadeklarował wsparcie naszego wystąpienia do Biura Ochrony Środowiska. Wszyscy trzej Burmistrzowie osobiście lub przez zastępców wezmą udział w roboczym spotkaniu poświęconym próbie ograniczenia hałasu lotniczego z Babic zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego w dn.10 października br. Organizacje pozarządowe nie zostały na to spotkanie zaproszone. Interesy pokrzywdzonych hałasem lotniczym mieszkańców Żoliborza reprezentował będzie radny dzielnicy Żoliborz Pan Ryszard Mazurkiewicz. Liczymy też na naszych Burmistrzów.

Panowie – powodzenia.

Raport z narady, wkrótce.