Aktualności / NASZE UWAGI O HAŁASIE LOTNICZYM NAD LASEM BIELAŃSKIM

2015-11-04

DO REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE USTANOWIENIA PLANU OCHRONY DLA REZERWATU PRZYRODY LAS BIELAŃSKI.

Stowarzyszenie Ciche Niebo Nad Warszawą wielokrotnie sygnalizowało Waszemu Urzędowi Istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego Lasu Bielańskiego jakim jest hałas lotniczy emitowany przez cywilne lotnictwo operujące z lotniska Warszawa Babice. Na całej długości Lasu Bielańskiego wzdłuż linii Wisły przebiega fragment kręgu lotniskowego Lotniska Babice. Krąg ten przebiega poza Bielanami nad Żoliborzem i Bemowem a hałas związany z jego funkcjonowaniem dotyka tysiące ludzi mieszkających poniżej. Krąg został wytyczony bez konsultacji społecznych i opinii środowiskowej podobnie jak nie przeprowadzono konsultacji i nie sporządzono opinii środowiskowej przed wydaniem latem 2012 przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzji o założeniu lotniska i Decyzji o jego wpisie na listę lotnisk cywilnych.

 

Te wrogie środowisku i standardom panującym w Unii Europejskiej poczynania usankcjonowały lawinowy przyrost przelotów po trasie kręgu. W roku 2011 przekroczyły one 40.000.
W okresie sprzyjającym lotom VFR (kwiecień – październik) na wysokości 350 m nad gruntem dokonuje się do 300 !! przelotów dziennie. Co kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na powierzchnię m. in. Lasu Bielańskiego dociera hałas o sile 70-85 dB.
90% tej liczby przelotów wykonują szkolący się piloci, trenujący w 9-ciu komercyjnych, prywatnych ośrodkach powstałych na lotnisku MSW.

 

Jeden szkolący się adept w ramach szkolenia praktycznego musi przelecieć nad Warszawą min. 350 razy! Nasze Stowarzyszenie nie żąda likwidacji lotniska Babice. Rozumiemy potrzebę funkcjonowania tam lotnictwa służb porządku publicznego i korzystania z niego przez hangarujących tam swoje maszyny indywidualnych właścicieli.

 

Stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystywaniu kręgu nadlotniskowego do wielokrotnych, ciągłych, powtarzalnych przelotów przez tą samą maszynę. Degraduje to w sposób zasadniczy środowisko naturalne w obszarze kręgu lotniskowego w tym obszar Lasu Bielańskiego i jest naruszeniem zakazu lotów nad Warszawą.

 

Wnioskujemy zatem o umieszczenie w treści Zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu las Bielański zapisu o negatywnym oddziaływaniu hałasu lotniczego spod kręgu nadlotniskowego lotniska Warszawa Babice na środowisko naturalne Lasu Bielańskiego. Degraduje on głównie system nerwowy przebywających tam ludzi, uczącej się w Uniwersytecie im. S. Wyszyńskiego młodzieży, wpływa negatywnie na lęgi ptactwa i jego rozwój.

 

Wnioskujemy o zamieszczenie zapisu o konieczności bądź przesunięcia trasy kręgu bądź istotnego ograniczenia liczby przelotów po trasie kręgu lotnictwa cywilnego poprzez zakaz wielokrotnych, ciągłych lotów tej samej maszyny. Krąg winien spełniać pierwotną funkcję dla jednokrotnych startów i lądowań.

 

Brak jest uzasadnienia społecznego dla dręczenia tysięcy ludzi li tylko w celu komercyjnego wykorzystywania kręgu. Lotnictwo szkoleniowe winno operować na lotniskach i lądowiskach poza Warszawą.

 

Licząc na zrozumienie.
Z Poważaniem
Zbigniew Franczak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ciche Niebo Nad warszawą

Warszawa 06.10.2015