Aktualności / PRAWDA SIĘ PRZEBIJA - LOTNISKO BABICE ZMUSZONE DO RZETELNYCH POMIARÓW HAŁASU

2017-01-19

"Normy hałasu nie są przekraczane" - to mantra powtarzana do znudzenia zarówno przez zarządzającego lotniskiem jak i wtórujących im urzędników niby odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Tyle, że pomiary hałasu czynione przez wynajętą przez lotnisko firmę były wykonywane skandalicznie nieprofesjonalnie: źle posadowione przyrządy pomiarowe mierzące tylko część przelotów, brak pomiarów długookresowych, brak pomiarów w strefach chronionych- to tylko część zarzutów jakie stawiało nasze Stowarzyszenie.

 

Upór Biura Ochrony Środowiska przed aktywną korektą tych pomiarów złamało dopiero Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzeczeniem z dn. 13.10.2015 nakazującym wszcząć odpowiednie postępowanie z udziałem naszego Stowarzyszenia. W trakcie postępowania okazało się, że to my mamy rację. BOŚ nie miał wyboru: Decyzją z dn. 03.01.2017 zobowiązał zarządzającego lotniskiem do instalacji 4-ch dodatkowych przyrządów pomiarowych w tym 3-ch w strefach chronionych.
Decyzja jest nieprawomocna a jej treść poniżej w linku do pobrania.

 

DECYZJA >>>