Aktualności / BIURO OCHRONY LOTNISKA

2017-05-10

Organ środowiskowy Prezydenta m. st. Warszawy: Biuro Ochrony Środowiska z uporem dba o interesy szkół latania operujących z lotniska Babice, za nic mając faktyczną ochronę środowiska w postaci zdrowia ludzkiego.

Obserwujemy poczynania BOŚ od roku 2012, kiedy trwały prace nad mapą akustyczną Warszawy i wymaganym przez Unię Europejską Programem Ochrony Środowiska Przed Hałasem. Już wtedy ( w części dot. hałasu lotniczego) stworzono nierzetelną mapę akustyczną i próbowano przemycić tezę, że hałas lotniczy z Babic pozostaje niezmienny na niskim poziomie. Części kłamstw udało się nam zapobiec a stosowna Uchwała Rady Warszawy z grudnia 2013 m. in. zobowiązywała BOŚ i zarządzającego lotniskiem Centrum Usług Logistycznych do zorganizowania konsultacji społecznych dla ograniczenia liczby lotów w niektórych godzinach. I co ? I NIC ! BOŚ co roku akceptuje „raporty” CUL o walce z hałasem, które nawet nie wspominają o realizacji tego zapisu prawa miejscowego. Cztery lata bezczynności ! A w tym czasie dalej masakruje się tysiące ludzi codziennie od 6.00 do 22.00 dręczącym hałasem !

 

BOŚ jako organ środowiskowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska ma wiele uprawnień dla regulacji liczby lotów nad Warszawą. Stosowną decyzją, powołując się na ochronę środowiska, mógłby liczbę lotów ograniczyć. Gdyby tylko dbał o ochronę środowiska a nie o ochronę interesów „grupy kolesi” właścicieli szkół latania. Głuchy jest przy tym na skargi pokrzywdzonych. Wszelkie postepowania może bowiem wszczynać tylko z urzędu. Suweren mu nie podskoczy. Nam zajęło dwa lata aby w końcu Samorządowe Kolegium Odwoławcze zmusiło BOŚ do wszczęcia trzech postępowań zgodnych z Prawem Ochrony Środowiska: z art. 178 o dodatkowe pomiary hałasu, z art. 362 o nakazanie zaniechania negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zakaz lotów wielokrotnych po kręgu tej samej maszyny, z art. 237 o nakazanie sporządzenia przez CUL przeglądu ekologicznego. Mamy już Decyzje w tych sprawach:


Od faktu, że pomiary hałasu lotniczego z Babic przez lata wykonywane były skandalicznie nieprofesjonalnie BOŚ nie mógł uciec. Po opinii rzeczoznawcy nakazał instalację 4-ch dodatkowych przyrządów pomiarowych.

 

Od faktu, że od 300 do 500 przelotów dziennie na niskiej wysokości stanowi negatywne oddziaływanie na środowisko BOŚ uciekł. Jego zdaniem od tego środowisko (zdrowie ludzi) – nie cierpi! Co o tym świadczy : właśnie skandalicznie nieprofesjonalnie wykonywane pomiary hałasu! Tak bezczelnie stronniczej Decyzji świat jeszcze nie widział. Oczywiście została przez nas zaskarżona do SKO.

 

Podobne „argumenty” uzasadniały Decyzję o umorzeniu postępowania o nakazanie sporządzenia przeglądu ekologicznego przez zarządzającego lotniskiem. Tu tylko przypomnimy, że na żadnym etapie zakładania cywilnego lotniska Babice i wpisywania go do rejestru NIE POWSTAŁA OPINIA ŚRODOWISKOWA ! To jedyny w Unii Europejskiej fakt założenia lotniska cywilnego bez takiej opinii. Oczywiście Decyzja została przez nas zaskarżona.

 

Jak widać Biuro Ochrony Lotniska (zwane też BOŚ) na tym etapie starcia prowadzi 2 : 1. Na szczęście sprawy trafiają w ręce niezawisłych arbitrów. Jesteśmy więc spokojni o ostateczny wynik.