Aktualności / MAPA HAŁASU BEZ HAŁASU

2017-10-12

 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. Warszawa jako aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska, tj. sporządza mapę akustyczną. Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów [1]:

·  informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;

·  opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;

·  tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

Podstawowym celem tworzenia mapy akustycznej jest tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem. W oparciu o mapy akustyczne również w cyklu 5-letnim, sporządzane są programy ochrony środowiska przed hałasem [1].

Warto dodać, że mapy akustyczne z zasady nie są tworzone na podstawie pomiarów, ale modeli komputerowych. W modelach tych uwzględnia się średnią emisyjność źródeł dźwięku, ich aktywność oraz model propagacji dźwięku w środowisku [2]. Mapę sporządza się dla dwóch uśrednionych za okres roku wskaźników hałasu: LN oraz LDWN. Pierwszy z nich służy do określenia hałasu nocą (w godz. 22-6), drugi określa hałas w ciągu całej doby, z podziałem na porę dnia (6-18), wieczoru (18-22) i nocy, przy czym hałasu dla wieczoru i nocy nie dodaje się po prostu do hałasu w ciągu dnia, ale wymnaża przez współczynniki kary odzwierciedlające większą dokuczliwość hałasu w tych właśnie porach.

Mapa akustyczna m.st. Warszawy publikowana jest co pięć lat. Poprzednia była udostępniona w roku 2012 (obrazek nowa/stara). O tym, że zaniżała ona oddziaływanie hałasu z lotniska Babice pisaliśmy tutaj (http://www.zm.org.pl/?a=mapa_akustyczna_babice-136). Nowa mapa na lata 2018-2023 została właśnie opublikowana [1] (obrazek nowa/stara), a na jej podstawie urzędnicy sporządzą Program Ochrony Środowiska przed Hałasem (POŚH) dla m st. Warszawy. To nie żart! Tak wygląda mapa akustyczna hałasu Lotniska – Babice A.D. 2017! Tak Miasto st. Warszawa informuje obecnych i przyszłych mieszkańców o hałasie lotniczym w północnej Warszawie. Z nowej mapy wynika, że hałas nie wydostaje się poza teren lotniska. Dlaczego mapa tak wygląda? Dlatego, że przesunięto skalę. To tak, jakby mierząc gorączkę stosować termometr, który pokazuję temperaturę nie od 36, ale od 40 C. Najniższa wartość hałasu jaką odwzorowano na nowej mapie jest o 10 dB wyższa niż 5 lat temu, co skutkuje tym, że z odwzorowania znikły tereny Fortu Bema, Piasków, Zatrasia, Sadów Żoliborskich, Marymontu, Potoku, Rudy, Lasu Bielańskiego, Młocin, Wólki.

 

A może po prostu nie warto informować o hałasie niższym niż 55 dB? Nieprawda. Badania oddziaływania hałasu lotniczego prowadzone w populacji (halas_lotniczy.png) [3, 4] mówią co innego. Hałas lotniczy jest bardziej dokuczliwy od hałasu drogowego czy kolejowego. Charakteryzuje się bowiem wysoką zmiennością, wysokimi wartościami szczytowymi do których trudno się przyzwyczaić oraz silnymi składowymi tonalnymi w widmie częstotliwości. Dlatego już przy 45 dB LDWN 10 % populacji deklaruje dokuczliwość hałasu, przy 50 dB wskaźnik ten rośnie do 20 %, zaś przy 55 dB 10 % populacji jest silnie rozdrażnionych, a 30 % hałas dokucza. Dla hałasu drogowego 10 % deklaruje wysokie rozdrażnienie przy LDWN wyższym o ok 5 dB.

Jakie błędy popełniono przy tworzeniu mapy akustycznej dla Lotniska Babice?

1. Jak pisaliśmy wyżej, zaniżono próg odwzorowania.

2. Hałas określono dla całego roku, bez rozbicia na głośniejszy i cichszy okres. Liczba operacji na lotnisku w miesiącach grudzień - luty wynosi ok. 1000 miesięcznie podczas gdy w miesiącach maj-wrzesień sięga 10 tys. Dlatego potwornie głośne dni z okresu letniego zostały zamaskowane przez względnie ciche zimy. Cóż - przecież po głośnym lecie możemy odpocząć zimą.

3. LDWN został również rozcieńczony poprzez uśrednienie także w porze nocy (22-6), kiedy lotnisko (na szczęście) nie funkcjonuje. Tym sposobem, przy tym samym liczniku, w mianowniku znalazły się 24 godziny zamiast 16. To oznacza, że hałas w ciągu dnia jest głośniejszy niż w przypadku typowego źródła hałasu aktywnego całą dobę.

4. Mapa akustyczna jest tworzona co prawda za pomocą modelu obliczeniowego, jednak powinna być kalibrowana pomiarami [2]. Można podać wiele przykładów rozbieżności. Gdy przez 5 dni w maju 2016 hałas mierzony był na osiedlu Piaski przez WIOŚ, zarejestrowano wskaźniki dzienne na poziomie od 53,1 do 57,2 dB [5]. Gdyby pomiar dodatkowo prowadzony był na terenie przedszkola, mielibyśmy przekroczenia norm. Niestety, zgodnie z nową mapą w tym miejscu nie ma hałasu. Zmierzona przez cały rok 2014 wartość wskaźnika LDWN(A) w punkcie pomiarowym na ul. Kolektorskiej wynosiła 55,4 dB i była niewiele niższa od wartości dopuszczalnych [6]. Tego punktu zasięg nowej mapy akustycznej nie obejmuje, pomimo tego, że objęty powinien być izofoną 55 dB!

Niestety, ta wadliwa mapa będzie służyła za podstawę do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem. A jeżeli hałasu na mapie nie ma, to nie trzeba przed nim nikogo chronić. Jeżeli czujecie się ukojeni informacją, że hałas lotniczy u was nie występuję, to świetnie. Jeżeli nie, można wyrazić swoje zdanie na ten temat. Jak? Przychodząc na spotkanie konsultacyjne 18 lub 24 października w godz. 17:30-19 do Centrum Kreatywności Targowa. Szczegóły pod adresem http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/pl/. Pod tym adresem znajduje się także pełna wersja map. Jeżeli nie macie czasu uczestniczyć w spotkaniach z urzędnikami, można wysłać maila na adres sekretariat.bos@um.warszawa.pl pytając a) dlaczego zgodnie z nową mapą w Państwa miejscu zamieszkania nie ma hałasu lotniczego b) w jaki sposób urząd planuje wobec tego prowadzić politykę przeciwdziałania hałasowi lotniczemu w Państwa miejscu zamieszkania c) dodając do tego swoją opinię odnośnie natężenia owego hałasu, częstości lotów itp...

1. http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/pl/

2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), Wytyczne do sporządzania map akustycznych, wersja znowelizowana, 2016, dostęp: http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/sprawozdawanie/Wytyczne_do_sporzadzania_map_akustycznych_2016.pdf

3. GIOŚ, Aspekty zdrowotne oddziaływania hałasu, 2016

4. European Commission Working Group on Dose-Effect Relations, 2002. Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance

5. http://www.cicheniebonadwarszawa.pl/aktualnosci.nowosc.81.0.html

6. Svantek sp. z.o.o., Lotnisko Warszawa-Babice, sprawozdanie za rok 2014