Aktualności / ROZMAWIAMY O POMIARACH HAŁASU

2017-11-29

Rozmawiamy! Firma Svantek, która przeprowadza pomiar hałasu dla lotniska Babice, zaprosiła nas na spotkanie, aby omówić metody pomiarów hałasu dla lotniska Babice - lokalizację punktów pomiarowych oraz szczegóły metodologii pomiarowej i obliczeniowej.

Spotkanie odbyło się w związku ze złożoną przez nas skargą akredytacyjną do Polskiego Centrum Akredytacji, w której wytykaliśmy Svantekowi różnego rodzaju błędy w prowadzeniu pomiarów. Svantek długo szedł w zaparte i nie przyjmował naszych argumentów, ale potem zmienił ton i zaprosił nas do wspólnych rozmów. Z zadowoleniem zauważyliśmy zmianę ich nastawienia i dlatego podjęliśmy dialog.

Przez trzy i pół godziny spieraliśmy się, czy Svantek robi pomiary nierzetelnie, czy też "najlepiej jak potrafi", a to, że pomiary nie oddają dokuczliwości hałasu dla ludności pod kręgiem jest winą niespójnych przepisów, trudnością prowadzenia pomiarów w środowisku miejskim i specyfiką drażliwości dźwięków awionetek.

Omawialiśmy istotną dla nas kwestię wskaźnika całorocznego LDWN, który w 2014 roku dobił do granicy poziomów dopuszczalnych, by już w roku kolejnym spaść o 12 dB. Nie spadł bynajmniej dlatego, że hałas zelżał, ale dlatego, że Svantek zmienił algorytm jego obliczania. W dużym uproszczeniu, w roku 2014 algorytm był niekorzystny dla lotniska, z czym się zgodziliśmy. Jednak naszym zdaniem modyfikacja algorytmu była zbyt radykalna i nowy algorytm zaniża mierzony wskaźnik przez to, że znaczna część operacji lotniczych pozostaje niewykryta przez system monitoringu. Będziemy sugerować pewien kompromis. Svantek pozostaje też przy swoim zdaniu, że punkt pomiarowy na terenie lotniska jest posadowiony zgodnie z prawem i jest im niezbędny do kalibracji całego systemu. My pozostajemy przy swojej opinii, że punkt pomiarowy na terenie lotniska nie mierzy hałasu w środowisku, tylko na lotnisku, gdzie normy hałasu w ogóle nie obowiązują. Punkt pomiarowy nr 1 (park Kaskada) zostanie zgodnie z naszym wnioskiem przeniesiony, bo tak nakazał audyt PCA. Czy w miejsce odpowiedniejsze - tego na razie nie wiadomo.