Aktualności / PCA ORZEKŁO

2018-01-08

PCA wydało decyzję w sprawie prowadzonych przez Svantek sp. z o.o. pomiarów hałasu dla lotniska Babice. Akredytacji nie odebrano, ale przyznano nam rację w wielu podnoszonych kwestiach. Co najważniejsze, orzeczono, że pomiary prowadzone w dwóch dotychczasowych punktach nie były miarodajne dla oceny hałasu emitowanego przez lotnisko Babice. Dokładnie tego oczekiwaliśmy! Merytoryczną ocenę PCA wykorzystujemy w pozostałych prowadzonych przez nas postępowaniach przez BOŚ i SKO, w których dotychczas przyjmowano wykładnię "pomiary są robione, nie ma przekroczeń". Szczególnie, że przekroczenia zaczęły się pojawiać w nowych punktach pomiarowych.