Aktualności / POSH - SKŁADAMY UWAGI II

2018-04-17

Przypominamy, że tylko do 20 kwietnia możemy składać uwagi do Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem. Uwagi naszego Stowarzyszenia znajdą Państwo w poprzedniej notatce. Poniżej, dla inspiracji, cytujemy wybrane uwagi mieszkańców nadesłane w konsultacjach Programu Ochrony Środowiska, które wtedy nie zostały rozpatrzone przez BOŚ jako niezgodne z zakresem POŚ i to pomimo tego, że stanowiły ok. 2/3 wszystkich uwag przysłanych przez mieszkańców do POŚ.

 * * *

Absolutnie niedopuszczalne jest aby uczyć latania nad osiedlami gdzie mieszka taka ilość mieszkańców. To zagraża bezpieczeństwu! Czy naprawdę musimy czekać na nieszczęśliwy wypadek(a już takie miały miejsca) aby ograniczyć w/w szkolenia? Do tego dochodzi ogromny hałas generowany przez nisko latające, przestarzałe maszyny. Raz na ok 2 min nad naszymi głowami przelatuje samolot! Od godz. 7 rano do nocy(rozumiem, że uczniowie szkolą tzw. "loty nocne") we wszystkie dni tygodnia (najczęściej w weekendy i święta!) Apelujemy i podpisujemy się za ograniczeniem lotów szkoleniowych z lotniska Babice!

 
* * *

Ruch samolotowy i związany z nim hałas nad osiedlem (Żoliborz III) przekracza wszelkie normy - przy dobrej pogodzie samoloty przelatują nad osiedlem nawet co kilka minut. Apeluję o radykalne zmniejszenie liczby przelotów po kręgu nad lotniskowym, np. poprzez zakazanie wielokrotnych lotów po kręgu przez tą samą maszynę

 
* * *

Potężny hałas, który jest skutkiem lotów szkoleniowych organizowanych przez prywatne firmy korzystające z lotniska Babice. Uciążliwość hałasu jest trudna do zniesienia zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. To doprawdy wyjątkowa sytuacja, w której loty szkoleniowe odbywają się tuż nad dachami osiedli mieszkaniowych, rzadko bowiem się zdarza, żeby piloci trzymali się wyznaczonej linii lotu. Jeśli nie ma możliwości w ogóle zakazania lotów szkoleniowych na tym obszarze, to przynajmniej powinna być ograniczona ich liczba.

 * * *

Jestem mieszkańcem Marymontu - Kaskady i codziennie doświadczam niezwykle uciążliwego hałasu wywołanego nieustannie przelatującymi samolotami i helikopterami. Natężenie hałasu wzrasta z miesiąca na miesiąc. Hałas bardzo negatywnie i w wymierny sposób wpływa na moje zdrowie. W związku z tym zwracam sie do pani Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz o spowodowanie zamknięcia Lotniska Warszawa-Babice

 
* * *

Lotnisko (Warszawa-Babice) jest uciążliwą częścią infrastruktury mojego otoczenia (osiedle Piaski E) z powodu latających stale nad głową samolotów. W związku z bliskością umiejscowienia tego obiektu względem mojego miejsca zamieszkania, wszelkie maszyny latające, startując, bądź podchodząc do lądowania, przelatują na tyle blisko, iż uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. W związku z powyższym pragnę zaznaczyć, iż ograniczenie samolotów korzystających z lotniska Warszawa Babice jest rzeczą priorytetową dla mieszkańców okolicznych terenów.

 * * *

W północnych dzielnicach niezwykle dotkliwy jest hałas z lotniska Bemowo-Babice. Zapisy na ten temat w programie są niewystarczające.

1) Należy dążyć do zamknięcia lotniska Babice do celów komercyjnych i szkoleniowych. Ruch samolotowy na tym lotnisku powinien odbywać się wyłącznie w celach wojskowych i ratowniczych (tak jak przed 2005 rokiem).

2) Należy nakładać kary na pilotów zbaczających z kręgu nadlotniskowego.

3) Należy zmienić metodę pomiaru hałasu na punktową – metoda, w której jego natężenie liczone jest średnio dla całego roku nie oddaje problemu.

4) Należy zapisać, kiedy nastąpi ograniczenie ilości przelotów na godzinę i jaka konkretnie będzie dopuszczalna liczba przelotów.

5) Należy zakazać lotów szkoleniowych w weekendy i święta oraz w godzinach wczesnoporannych (od 6 do 8 rano) w dni powszednie.

6) Należy zakazać lotów wielokrotnych tej samej maszyny po kręgu.

 

 * * *

Koniecznymi do podjęcia działaniami są:

- znaczące ograniczenie dozwolonej liczby przelotów nad kręgiem nadlotniskowym przede wszystkim wprowadzenie zakazu lotów wielokrotnych nad kręgiem nadlotniskowym;

- postulowanie wprowadzenia całkowitego zakazu lotów szkoleniowych i komercyjnych nad terenami zabudowanymi M. St. Warszawy;

- ustanowienie większej liczby stacji pomiarów hałasu lotniczego, także poza bezpośrednim obszarem kręgu nadlotniskowego (np. marymont-kaskada, okolice lasu bielańskiego);

- opracowanie nowej mapy akustycznej Warszawy, uwzględniającej pomiary pobrane z większej ilości stacji pomiarowych;

- uwzględnienie negatywnego wpływu hałasu lotniczego wywoływanego przez maszyny z lotniska Babice na teren Lasu Bielańskiego - rezerwatu przyrody znajdującego się pod ochroną - oraz podjęcie działań na rzecz jego eliminacji;

- uwzględnienie ograniczenia lotów szkoleniowych i komercyjnych z lotniska Babice w związku z koniecznością przeciwdziałania smogowi i ograniczania zanieczyszczenia powietrza w Warszawie.

 

* * *

Żądamy usunięcia lotnictwa komercyjnego i rekreacyjno-szkoleniowego z Bemowa-Babic, pozostawienia tam, jak to niegdyś bywało, wyłącznie lotnictwa typu „emergency”.

 
* * *

Prosiłabym o zmienienie tras lotów samolotów, bądź chociaż o ograniczenie ich ilości.

 
* * *

Chciałabym zwrócić uwagę na małe samoloty latające nad miastem (mieszkam na Młocinach).

 * * *

 Wnoszę o wprowadzenie natychmiastowego zakazu lotów o charakterze treningowym i szkoleniowym z lotniska Babice.

 * * *

 Wnoszę o dodanie zapisu ograniczającego hałas lotniczy nad północną Warszawą – określenie maksymalnej liczny operacji lotniczych na lotnisku Babice i zmniejszenie natężenia ruchu w czasie, kiedy mieszkańcy są w domach – rano i wieczorem w dni powszednie oraz w trakcie dnia w weekendy.

 * * *

 Postuluję włączenie do Programu ochrony środowiska

1) plan przeniesienia lotniska Warszawa Babice w inne, niezabudowane tereny poza Warszawą,

a w okresie przejściowym

2) radykalne ograniczenie ruchu lotniczego z lotniska Warszawa Babice, a w pierwszej kolejności:

a) respektowanie już istniejących przepisów dotyczących kręgów nadlotniskowych

b) wprowadzenie zakazu tzw. lotów wielokrotnych (tj. uporczywego krążenia wokół lotniska, czyli w tym przypadku nad budynkami mieszkalnymi.

 * * *

 Dopuszczenie nad dzielnicami dwumilionowego miasta szkoleń lotniczych, polegających na ustawicznym powtarzaniu startów i lądowań starych, hałaśliwych samolotów jest ewenementem światowym. Brak reakcji władz lokalnych, w szczególności zupełny brak zainteresowania (tego dowodzą skrajnie niekompetentne odpowiedzi na moje poprzednie pisma), powoduje dalsze ponoszenie przez mieszkańców, w tym przypadku mnie i moją rodzinę, znacznej szkody na zdrowiu. Zwracam uwagę, że oprócz prawa lotniczego obowiązują też inne akty prawne, ograniczające stopień szkodliwości czynników zewnętrznych na mieszkańców. Do czuwania nad ich przestrzeganiem zobowiązane są władze lokalne. Ruch cywilny na lotnisku został wprowadzony po wybudowaniu osiedli mieszkaniowych i nie przeprowadzono żadnych konsultacji ani ocen środowiskowych przed podjęciem decyzji o uruchomieniu lotniska

 * * *

 Postuluję o przeniesienie lotniska poza Warszawę, a w bliskiej perspektywie o zakazanie lotów po okręgu przez tę samą maszynę. Liczba przelotów po kręgu nad lotniskowym musi ulec radykalnemu zmniejszeniu.

 * * *

 Protestuję przeciwko nieustającym przelotom samolotów. Należy zakazać trwających czasami po kilkanaście godzin hałaśliwych lotów ciągle po tym samym kręgu

 * * *

 Hałas lotniczy – wniosek o zamknięcie lotniska Warszawa Babice dla samolotów prywatnych i szkółek pilotażu.

 * * *

 Dot. lotniska Warszawa-Babice. Byłoby dobrze jednak gdyby wszelkie szkolenia odbywały się choćby ze względów bezpieczeństwa poza Warszawą. Każde szkolenie łączy się bowiem z koniecznością wykonywania wielu godzin lotu, co pociąga za sobą loty wielokrotne po kręgu nad lotniskowym przez tę samą maszynę i z tego powodu tych lotów jest czasami kilkaset w ciągu jednego dnia.

 * * *

 Nie jest zasadne utrzymywanie tego lotniska (Warszawa-Babice) dla potrzeb lotów prywatnych czy szkoleniowych w granicach miasta. Takie działania mogą być realizowane w miejscach nie uciążliwych dla tysięcy mieszkańców.

 * * *

 Chciałabym prosić Państwa o uwzględnienie w pisanym Programie moich uwag dotyczących dręczącego mnie, moją rodzinę i bliskich hałasu wywołanego przez samoloty startujące i lądujące z pobliskiego lotniska Bielany/Bemowo.

Postuluję o:

- likwidację Lotniska na Bielanach / przeniesienie go w inne miejsce - lotnictwo cywilne (dla przyjemności) nie powinno odbywać się w granicach miasta, a do tego czasu o- zakaz wielokrotnego startowania i lądowania tej samej maszyny.

 * * *

 Rozumiem sytuację, gdy lotnisko jest używane przez pogotowie lotnicze, czy służby MSW -są to sytuacje wyższej konieczności, natomiast nie rozumiem, kiedy prowadzi się działalność komercyjną kosztem tysięcy udręczonych ludzi! Ucząc !! pilotów nad ich głowami. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrozumie jaki to problem i spowoduje przeniesienie działalności komercyjnej lotniska w miejsce do tego się nadające.

 

 * * *

  Zdaję sobie sprawę, że zamknięcie lotniska nie wchodzi w tym momencie w grę, jestem też świadom faktu wykorzystywania go np. przez LPR. Ale należałoby zacząć chociaż od radykalnego ograniczenia liczby przelotów prywatnych, w tym zwłaszcza lotów treningowych – wielokrotnych lotów po kręgu wykonywanych przez ten sam samolot, które to są najbardziej uciążliwe.

* * *

 Liczba przelotów z lotniska Babice musi ulec radykalnemu zmniejszeniu. Powinno się przede wszystkim zakazać wielokrotnych lotów po okręgu przez te samą maszynę, a nadto pilnować by samoloty trzymały się wyznaczonego kręgu, a nie ścinały zakrętów przelatując nad naszymi domami. Oczywiście rozumiemy konieczność przelotów samolotów i helikopterów ratunkowych i policyjnych. Generalnie uważamy, ze lotnictwo sportowe i prywatne szkolenia powinny odbywać się poza terenami gęsto zaludnionymi.