Strona główna

 

lotnisko babice hałasuje

 

Warkot nad głową – trochę podobny do odgłosu wydawanego przez traktor. Narasta do 80-90 dB. Po chwili cichnie. Po jednej, dwóch, trzech minutach znowu coraz głośniej, znowu wycie 80 dB. I cichnie. Gdy dłużej niż 5 minut nic nie nadlatuje zaczynasz się niepokoić - chińska tortura. I tak całe dnie od 6ºº do 22ºº, od kwietnia do listopada. Nawet 300 razy dziennie. A jak pogoda dopisze, to do grudnia.

  

POSŁUCHAJ I OBEJRZYJ. Nagrano 250 metrów od osi kręgu nadlotniskowego

 

Wykluczone spanie przy otwartych oknach – pobudka nawet w sobotę i niedzielę o 7ºº gwarantowana. Wykluczony wypoczynek po pracy. Wykluczony spokojny weekend we własnym ogródku. Weekendy są najgorsze. Bo w weekendy przy dobrej pogodzie lata się najwygodniej. Podjeżdżają rano samochodami do Bemowa – nie ma korków, więc są szybciutko. Instruktor już czeka przy samolocie. I startujemy. On zapłacił za kurs powiedzmy 20 000 zł. Nie będzie się więc tłukł do Modlina czy Radomia i latał nad polami i lasami.

 

Nad Warszawą lata się najwygodniej i najatrakcyjniej widokowo. Jedno kółko nad Warszawą robią w 8-10 minut. Jeden samolot za drugim. Bo szkoli dziesięć ośrodków. A każdy ośrodek ma od jednej do kilku maszyn. Maszyny maja po 20-30 lat, mają silniki gaźnikowe, więc muszą brzmieć jak traktor. Muszą też latać nisko, bo niedaleko jest Okęcie. I ci z Okęcia nie pozwalają latać na wysokości 1000 m. Może być max. 450 m. A czasami niżej, dużo niżej, bo albo się zniżamy do lądowania, albo startujemy i się wznosimy, albo nam to wisi, bo kto to sprawdzi, jak wysoko lecimy. Wieża na lotnisku Babice zdana jest tylko na raporty załóg. A załoga to instruktor i adept. Adeptowi czasem zadrży ręka więc poleci trochę niżej i często trochę w bok od naznaczonej trasy. 

Ty, co mieszkasz na dole już wiesz, ze Bóg pokarał Cię tym, że mieszkasz na trasie tzw. kręgu nadlotniskowego lotniska Babice w Warszawie.


Krąg nadlotniskowy teoretycznie służy dla „skanalizowania” samolotów korzystających z lotniska Babice i wyznaczenia im tras bezpośrednio po starcie i przed lądowaniem. To, co w zamyśle miało służyć jednorazowym podejściom bądź startom, w sposób bezczelny i bezpardonowy wykorzystywane jest do wielokrotnych przelotów po trasie kręgu przez te same maszyny w celu „wyrobienia” godzin szkolenia. Te samoloty nigdzie nie lecą, tylko kręcą kolejne kółka nad naszymi głowami!

Trasa kręgu od południa wytyczona jest wzdłuż Trasy AK, od wschodu wzdłuż lewego brzegu Wisły, od północy nad Hutą Mittal i Radiowem, od zachodu nad Bemowem. Trasa wiedzie nad osiedlami Bemowo, Boernerowo, Chomiczówka, Piaski, Zatrasie, Sady Żoliborskie, Marymont Potok, Ruda, Młociny, Placówka, Radiowo. Nie możesz już wytrzymać w mieszkaniu? Zapomnij o wypoczynku w parkach i rezerwatach północnej Warszawy. Las Bielański, Młociński, bliższa Warszawy część Kampinoskiego Parku Narodowego, Dolina Wisły Natura 2000, oraz parki Kępa Potocka, Park Młociński, Park Kaskada, Stawy Kellera, Olszyna, Park Herberta – właściwie każdy znajduje się w pobliżu nieszczęsnego zaklętego kręgu.

 

Do roku 2005 lotnisko służyło wyłącznie do obsługi lotnictwa służb porządku publicznego. Ruch lotniczy był więc niewielki, bez większych uciążliwości dla mieszkańców Warszawy. Sytuacja zmieniła się, kiedy Ludwik Dorn, ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych w dn. 21.12.2005 podpisał  Decyzję nr 162 o udostępnianiu lotniska Babice dla lotnictwa cywilnego. Od tej chwili ruch lotniczy zaczął lawinowo narastać. Z lotniska Babice zaczęły korzystać prywatne ośrodki szkolenia. Prywatni właściciele zaczęli hangarować swoje maszyny. Zainstalowali swoje firmy przewoźnicy osób i towarów. Obecnie przeszło 90% operacji lotniczych na lotnisku Babice dokonywanych jest przez lotnictwo cywilne, a 90 % operacji cywilnych wykonują ośrodki szkoleniowe, których łącznie z Aeroklubem jest 10. W ofercie mają już niemal wszystko - awionetki, samoloty dwusilnikowe, helikoptery.

Dopiero po 7 latach starań, lotnisko wykorzystując fakt, że nie ma urzędującego Prezesa Lotnictwa Cywilnego uzyskało od P.O. Prezesa ULC Tomasza Kądziołki Decyzję z 16 maja 2012 – zezwolenie na założenie lotniska użytku niepublicznego i Decyzję z 28 sierpnia 2012 o wpisanie lotniska Warszawa - Babice do rejestru lotnisk cywilnych. Obie te Decyzje zostały zaskarżone przez Stowarzyszenie Ciche Niebo Nad Warszawą. 

Wzrastający ruch na lotnisku Babice powoduje , że poziom hałasu  w obszarze kręgu nadlotniskowego zaczyna przekraczać obowiązujące normy, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn.14 czerwca 2007 (Dz.U.nr.120 poz.826 ). Norma ta dla dnia wynosi 60 dB dla zabudowy mieszkaniowej i 55 dB dla zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży. Lotnisko Babice musi monitorować hałas w trybie ciągłych, całorocznych pomiarów. Zobowiązuje je do tego Ustawa Prawo Ochrony Środowiska i towarzyszące jej rozporządzenia, które nakładają taki obowiązek na lotniska znajdujące się na terenie miast i wykonujące ponad 10 000 operacji rocznie (na Babicach jest przeszło 80 000 – jest pod tym względem drugie po Lotnisku Chopina w Polsce). Lotnisko od lat stara się mierzyć hałas tak, żeby normy pozostały nienaruszone. Od roku 2007 pomiar hałasu prowadzony jest w dwóch punktach pomiarowych – jeden na terenie samego lotniska (wadliwość prawna - na terenie do którego mają tytuł prawny mogą sobie hałasować do woli), drugi ukryty w krzakach, 4,5 km od pasa startowego, wykrywa 5%-25% przelotów, właściwie nigdy nie pokazuje więcej niż 50 dB. Od tej pory lotnisko prowadzi udaną kampanię dezinformacyjną, okłamując opinię publiczną na temat wartości emitowanego hałasu. Dzięki nam, to się zmienia. Po pierwsze, z początkiem 2017 r. wygraliśmy postępowanie administracyjne, które nakazało lotnisku pomiar w 4 dodatkowych punktach na trasie kręgu. W nowych miejscach mierzone wskaźniki od razu podskoczyły o 5-8 dB. Ponadto trzy punkty pomiarowe położone są na terenie placówek, gdzie obowiązują niższe poziomy dopuszczalne ze względu na pobyt młodzieży. Tylko czekać na pogodne dni, i mieć nadzieję, że czujniki nie ulegną wtedy tajemniczej "awarii". Po drugie, Polskie Centrum Akredytacji przyznało na podstawie naszych analiz raportów pomiarowych,  że sposób prowadzenia pomiarów dla lotniska Babice nie oddawał faktycznego hałasu oddziałującego na środowisko (czytaj więcej w aktualnościach).

 
Dlaczego więc lotnictwo cywilne korzysta z Lotniska Babice?

Bo stoją za tym potężni protektorzy – i polityczni, i biznesowi. Pojedyncze głosy pokrzywdzonych hałasem lotniczym z lotniska Babice nie są w stanie przebić się do odpowiednich urzędów.

Dlatego tworzymy ruch dręczonych hałasem lotniska Babice, który za cel obiera likwidację działalności lotnictwa cywilnego na lotnisku Babice z pozostawieniem tam funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego.

 

Jak zamierzamy osiągnąć ten cel:

1.Tworzymy Stowarzyszenie o profilu ekologicznym walczące z hałasem lotniczym nad Warszawą pod nazwą „Ciche niebo nad Warszawą”.

2.     2. Zapraszamy najbardziej zmotywowanych do zgłaszania kandydatur imiennych do Stowarzyszenia. Aby przystąpić należy skontaktować się emailem (info@cicheniebonadwarszawa.pl) wysłać wypełnioną deklarację członkowską i przesłać 100 zł na nasze konto. Członkom Stowarzyszenia przysługują pełne informacje odnośnie prowadzonych przez nas działań i losu postępowań administracyjnych.

3. Piszemy skargi do urzędów odpowiedzialnych za nadzór nad środowiskiem oraz do organów nadzorujących ruch lotniczy. Pamiętamy, by w treści i nagłówku pisma użyć słowa SKARGA – to zobowiązuje odpowiedni urząd do odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca. Skargi kierujemy do:

  • Urzędu Lotnictwa Cywilnego na zbyt nisko latające i nietrzymające trasy kręgu samoloty – najlepiej z podaniem numeru rejestracyjnego namalowanego pod skrzydłami samolotu i daty i godziny przelotu, możliwie ze zdjęciem.
Email: kancelaria@ulc.gov.pl

          Adres korespondencyjny: ULC, M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

  • Skargi do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na nadmierny hałas lotniczy w Państwa okolicy, petycje o ograniczenie hałasu (BOŚ może nakładać ograniczenia na emitującego!).

Email: sekretariat.bos@um.warszawa.pl

Adres biura: pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIX piętro, pokój 1903

Adres korespondencyjny: BOŚ, Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-096 Warszawa

  • Skargi do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - na nadmierny hałas lotniczy z wnioskiem o indywidualne pomiary hałasu z terenu własnej posesji).
Email: warszawa@wios.warszawa.pl 
Adres korespondencyjny: WIOŚ Warszawa, Ul. Bartycka 110A, 00-001 Warszawa

 

Dręczeni przez hałas Lotniska Babice, d. Bemowo