Strona główna

 

lotnisko babice hałasuje

 

Warkot nad głową. Trochę podobny do odgłosu wydawanego przez traktor. Narastający do 80-90 dB. Po chwili cichnie. Po jednej, dwóch, trzech minutach coraz głośniejszy kolejny i następne 90-100dB i cichnie. I tak całe dnie od 7ºº do 22ºº, od kwietnia do listopada. A jak pogoda dopisze, to do grudnia.

 

POSŁUCHAJ I OBEJRZYJ. Nagrano 250 metrów od osi kręgu nadlotniskowego

 

Wykluczone spanie przy otwartych oknach – pobudka nawet w sobotę czy niedzielę o 7ºº gwarantowana.
Wykluczony wypoczynek po pracy. Wykluczony spokojny weekend we własnym ogródku.
Bo weekendy są najgorsze. Bo w weekendy przy dobrej pogodzie im lata się najwygodniej. Podjeżdżają rano samochodami do Bemowa – nie ma korków więc są szybciutko. Instruktor już czeka przy samolocie. I startujemy. On zapłacił za kurs powiedzmy 20 000 zł. Nie będzie się wiec tłukł do Modlina czy Radomia i latał nad polami i lasami.

 

Nad Warszawą lata się najwygodniej. Jedno kółko nad Warszawą robią w 8-10 minut. Jeden za drugim. Bo szkoli kilkanaście ośrodków. A każdy ośrodek ma od jednej do kilku maszyn. Maszyny maja po 20-30 lat, mają silniki gaźnikowe więc muszą brzmieć jak traktor. Muszą też latać nisko, bo niedaleko jest Okęcie. I ci z Okęcia nie pozwolą latać na wysokości 1000 m. Może być max. 450 m. A czasami niżej, dużo niżej, bo albo się zniżamy do lądowania, albo startujemy i się wznosimy, albo nam to wisi, bo kto to sprawdzi jak wysoko lecimy. Wieża na lotnisku Babice zdana jest tylko na raporty załóg. A załoga to instruktor i adept. Adeptowi czasem zadrży ręka więc poleci trochę niżej i często trochę w bok od naznaczonej trasy.
A co to jest naznaczona trasa lotu?

 

Ty co mieszkasz na dole już wiesz, ze Bóg pokarał Cię tym, że mieszkasz na trasie tzw. kręgu nadlotniskowego lotniska Babice w Warszawie.
Krąg nadlotniskowy teoretycznie służy dla „skanalizowania” samolotów korzystających z lotniska Babice i wyznaczenia im tras bezpośrednio po starcie i przed lądowaniem. To co w zamyśle miało służyć jednorazowym podejściom bądź startom w sposób bezczelny i bezpardonowy wykorzystywane jest do wielokrotnych przelotów po trasie kręgu przez te same maszyny w celu „wyrobienia” godzin szkolenia.
Trasa kręgu od południa wytyczona jest wzdłuż Trasy AK, od wschodu wzdłuż lewego brzegu Wisły, od północy nad Hutą Mittal i Radiowem, od zachodu nad Bemowem. Trasa wiedzie nad osiedlami Bemowo, Boernerowo, Chomiczówka, Piaski, Sady Żoliborskie, Marymont Potok, Ruda, Młociny, Placówka, Radiowo.

 

Do roku 2005 lotnisko służyło wyłącznie do obsługi lotnictwa służb porządku publicznego. Ruch lotniczy był więc niewielki, bez większych uciążliwości dla mieszkańców Warszawy. Sytuacja zmieniła się kiedy Ludwik Dorn, ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych w dn. 21.12.2005 podpisał  Decyzję nr 162 o udostępnianiu lotniska Babice dla lotnictwa cywilnego.
Od tej chwili ruch lotniczy zaczął lawinowo narastać. Z lotniska Babice zaczęły korzystać prywatne ośrodki szkolenia i Aeroklub Warszawski, Prywatni właściciele zaczęli hangarować swoje maszyny. Zainstalowali swoje firmy przewoźnicy osób i towarów.
Obecnie przeszło 90% operacji lotniczych na lotnisku Babice dokonywanych jest przez lotnictwo cywilne.
Dopiero po 7 latach starań lotnisko wykorzystując fakt,że nie ma urzędującego Prezesa Lotnictwa Cywilnego uzyskało od P.O. Prezesa ULC Tomasza Kądziołki Decyzję z 16 maja 2012 - zezwolenie na założenie lotniska użytku niepublicznego i Decyzję z 28 sierpnia 2012 o wpisanie lotniska Warszawa - Babice do rejestru lotnisk cywilnych . Obie te Decyzje zostały zaskarżone przez Stowarzyszenie Ciche Niebo Nad Warszawą.

 

Wzrastający ruch na lotnisku Babice pwoduje , że poziom hałasu  w obszarze kręgu nadlotniskowego zaczyna przekraczać obowiązujące normy, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn.14 czerwca 2007 (Dz.U.nr.120 poz.826 ).Norma ta dla dnia wynosi 60 dB dla zabudowy mieszkaniowej i 55 dB dla zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży. Monitorować hałas musi lotnisko Babice. Do tej pory punkty pomiaru ustawione były przy lotnisku (ul.Dostępna/Kleeberga) i w dzielnicy Marymont Potok (Ul.Kolektorska 4)Obok ul.Kolektorskiej usytuowane są liczne placówki  związane z pobytem dzieci i młodzieży (Przedszkole - ul.Bieniewicka,Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Internat,Ośrodek Opiekuńczy - ul.Paska).Już w m-cu lipcu 2011 poziom hałasu przy ul.Kolektorskiej zbliżył się do granicy normy (54 dB) Dla ul.Kleeberga pomiar jest niemal identyczny (54,4 dB).
I co się dzieje w następnych miesiącach ?
Przyrząd pomiarowy "ulega awarii".Za miesiące sierpień , wrzesień , październik 2011 NIE MA DANYCH.
W tym czasie pomiary przy ul. Kleeberga wynoszą : sierpień - 57,5dB , wrzesień - 57,9dB , październik - 55,3dB. W listopadzie 2011 przyrząd pomiarowy z Marymontu zaczyna działać - tylko nie na Marymoncie !! Punkt pomiarowy został przeniesiony do zagajnika pomiędzy ul.Szymanowskiego a ul.Izabelińską w Klaudynie k/Warszawy.Żadnych szkół ani przedszkoli.Mają parę decybeli zapasu.

O innych "ciekawostkach" dot.pomiarów hałasu przeczytacie wkrótce w naszej rubryce Aktualności!

 
Dlaczego więc lotnictwo cywilne korzysta z Lotniska Babice?

 

Bo stoją za tym potężni protektorzy. I polityczni i biznesowi. Pojedyncze głosy pokrzywdzonych hałasem lotniczym z lotniska Babice nie są więc w stanie przebić się do odpowiednich urzędów.


Dlatego tworzymy ruch dręczonych hałasem lotniska Babice, który za cel obiera likwidację działalności lotnictwa cywilnego na lotnisku Babice z pozostawieniem tam funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego.

 

Jak zamierzamy osiągnąć ten cel:

 1. Tworzymy Stowarzyszenie o profilu ekologicznym walczące z hałasem lotniczym nad Warszawą pod tymczasową nazwą „Ciche niebo nad Warszawą”.
 2. Nawołujemy poszkodowanych hałasem do indywidualnych wystąpień do odpowiednich urzędów mających wpływ na likwidację bądź ograniczenie lotów lotnictwa cywilnego z lotniska Babice (petycje wysyłamy pocztą elektroniczną lub tradycyjną):
  • Postulat do Ministra Spraw Wewnętrznych, (Minister Spraw Wewnętrznych - Pan Jacek Cichocki, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa) z wnioskiem o uchylenie Decyzji nr 162 z dn. 21.12.2005 zezwalającej na korzystanie przez lotnictwo cywilne z lotniska Babice w Warszawie,
  • Postulat do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ul.Marcina Flisa 2 , 02-247 Warszawa z wnioskiem o uchylenie Decyzji z dn.16 maja 2012 zezwalającej na założenie lotniska użytku niepublicznego
   Warszawa-Babice , z uwagi na permanentne nieutrzymywanie wysokości i trasy kręgu nadlotniskowego przez załogi samolotów oraz zbyt duże nasilenie ruchu na kręgu nadlotniskowym
   przez co naraża się mieszkających pod kręgiem mieszkańców Warszawy na oddziływanie uporczywego hałasu i niebezpieczeństwo wypadku lotniczego.
  • Postulat do Centrum Usług Logistycznych (Dyrektor CUL – Pan Andrzej Lipnicki, ul. 29 Listopada 3B, 00-465 Warszawa) – zarządzającego lotniskiem o rozwiązanie wszystkich umów związanych z obsługą lotnictwa cywilnego.
  • Skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Centrum Usług Logistycznych na zbyt nisko latające i nietrzymające trasy kręgu samoloty – najlepiej z podaniem numeru rejestracyjnego namalowanego pod skrzydłami samolotu i daty i godziny przelotu.
  • Skargi do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Adam Ludwikowski, ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa) na nadmierny hałas z wnioskiem o indywidualne pomiary hałasu z terenu własnej posesji. 
  • Skargi do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
   (Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa) na nadmierny hałas lotniczy.

Tymczasem prosimy o opinie i zgłaszanie akcesu do naszego ruchu, a najbardziej zmotywowanych do zgłaszania kandydatur imiennych do Stowarzyszenia. Projekt jego statutu wkrótce ogłosimy.

 

Dręczeni przez hałas Lotniska Babice, d.Bemowo