Aktualności / ULC PRZYGLĄDA SIĘ WŁASNYM DECYZJOM A MY PRZYGLĄDAMY SIĘ ULC.

2013-04-15

Urząd Lotnictwa Cywilnego uwzględnił wnioski Stowarzyszenia Ciche Niebo Nad Warszawą i z dniem 11 lutego 2013 wszczął postępowania administracyjne z urzędu o stwierdzenie nieważności 2-ch własnych Decyzji ; z dn.16 maja 2012 w przedmiocie zezwolenia na założenie lotniska użytku niepublicznego Warszawa Babice i z dn.28 sierpnia 2012 o wpisanie lotniska Warszawa-Babice do rejestru lotnisk cywilnych.
 
Niestety jednocześnie odmówił Stowarzyszeniu dopuszczenia do udziału na prawach strony w tych postępowaniach.

Oczywiście odwołaliśmy się a własnym postępowaniom ULC bacznie się przyglądamy.