Aktualności / USTALENIA NA SPOTKANIU 23.03.2016

2016-03-30

Spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz zgromadziło kilkadziesiąt osób. Gospodarzami  byli Zespół radnego R. Mazurkiewicza i nasze Stowarzyszenie. Gośćmi poza pokrzywdzonymi hałasem byli przedstawiciele Zielonego Mazowsza Panowie Jackowski i Rosa oraz mecenas B. Draniewicz z Kancelarii Prawa Ekologicznego.

Po przywitaniu przez radnego Mazurkiewicza prezes SCNNW Z. Franczak  przedstawił przebieg postępowań administracyjnych przed Biurem Ochrony Środowiska i Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz inne działania związane z ograniczeniem ruchu lotnictwa cywilnego na lotnisku Babice. Zebrani wyrazili zaniepokojenie już odczuwalnym hałasem związanym z rozpoczęciem sezonu lotów VFR i co za tym idzie rozpoczęciem szkoleń przez komercyjne szkoły latania.

 

Dla wszystkich wtargnięcie wzmożonego hałasu po względnie cichym okresie zimowym jest szczególnie boleśnie odczuwalne. Zebrani zgodzili się, że kluczowym dla ewentualnego wyeliminowania lotów wielokrotnych po kręgu lotniskowym może być postępowanie w trybie art. 361 Prawa Ochrony Środowiska tocząc się obecnie przed Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. Głównie dlatego, że SCNNW działa tam w charakterze strony, może składać wnioski dowodowe i co najważniejsze złożyć odwołanie do sądu administracyjnego. Bo o ile nie wierzymy w bezstronność BOŚ to wierzymy, że nasza krzywda obroni się przed sądem.

 

Do „ zapięcia” kompletu dokumentów w aktach tego postępowania, które ma się zakończyć 11-go maja, brakuje 2- ch opinii istotnych dla oceny sytuacji przez sąd. Opinii akustycznej o niekompatybilności obecnie obowiązujących norm hałasu z faktyczną dokuczliwością doświadczaną przez mieszkańców kręgu i opinii medycznej o negatywnym wpływie kilkuset dawek hałasu dziennie na zdrowie człowieka.

 

Na zlecenie i sporządzenie tych opinii Stowarzyszenie nie ma środków finansowych. Zebrani solidarnie postanowili pomóc zebrać te środki poprzez indywidualne wpłaty na konto Stowarzyszenia a Zielone Mazowsze zadeklarowało, że jako Organizacja Pożytku Publicznego część zebranego 1% podatków z rocznych deklaracji podatkowych jeżeli będą dedykowane „hałas lotniczy Babice” wykorzysta na wsparcie Stowarzyszenia. Zebrani upoważnili do zamieszczenia stosownych danych na naszej stronie co czynimy:

Stowarzyszenie Ciche Niebo Nad Warszawą
Millennium Bank 53 1160 2202 0000 0002 2565 3569
Darowizna na cele statutowe
PIT roczny
Rubryka wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP
Numer KRS 0000125160
Inf. uzup. Hałas lotniczy Babice

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.